Oppussing av borettslagsleilighet

Kontakt borettslaget ved større oppussingsarbeid!

Andelseiere spør seg ofte om det er nødvendig å kontakte borettslaget før man pusser opp sin leilighet. Borettslagsloven sier at andelseier har plikt og rett til å foreta det indre vedlikeholdet.

Det er imidlertid i de fleste tilfeller ikke nødvendig å kontakte borettslaget når man har planer om oppussing.

Derimot i de tilfellene man må gripe inn i bærende konstruksjoner, bjelkelag, felles rør, ledninger og andre installasjoner, må det søkes om tillatelse hos styret.

Det kan også lønne seg å kontakte borettslaget for å sjekke om det eksisterer planer om vedlikehold eller rehabilitering som griper inn i den enkelte bolig. Det er ufornuftig å pusse opp eksempelvis badet hvis borettslaget har planer om rehabilitering av felles røropplegg. I et slikt tilfelle kan man risikere å måtte pusse opp badet på nytt.

Generelt bør man kontakte styret ved større oppussingsarbeider, og i de tilfellene man er i tvil.

Kilde: Norske Boligbyggelag (NBBL)