Ledige stillinger

Våre ledige stillinger utlyses her

Bonitas Eiendomsforvaltning AS forvalter over 215 store og små eierseksjonssameier, borettslag og andre typer boligselskap. Selskapet kan vise til meget solid erfaring innen etablering av boligselskaper, forretningsførsel, regnskap, jus og vaktmestertjenester. Vi setter våre kunder i fokus, og har høy servicegrad.
Vi tilbyr faste, skreddersydde avtaler for ettersyn av bygningsmasse og tekniske installasjoner.
Vi tilrettelegger og vedlikeholder bygg og utstyr, ettersyn av bygninger og løpende oppfølging av serviceavtaler.
Bonitas Eiendomsforvaltning AS tilbyr også tjenester innen teknisk forvaltning og drift av næringsbygg.


Det er ingen ledige stillinger for øyeblikket.