Vaktmesteravtale

Skreddersydde løsninger sikrer best mulig ettersyn av bygningsmassen

Vi tilbyr faste, skreddersydde avtaler for ettersyn av bygningsmasse og tekniske installasjoner. Gode rutiner gjør oss i stand til å oppdage og utbedre feil og mangler raskt. Vi tilrettelegger og vedlikeholder bygg og utstyr slik at forfall, dyre reparasjoner og driftsstans kan unngås. Våre kunder har i hovedsak ukentlig ettersyn av bygningsmassen og mottar digital tilbakemelding. Løpende oppfølging av serviceavtaler er selvsagt noe vi tar oss av.

Andre tjenester driftsavdelingen kan tilby: