Vaktmesteravtale

Skreddersydde løsninger sikrer best mulig ettersyn av bygningsmassen

Vi tilbyr faste, skreddersydde avtaler for ettersyn av bygningsmasse og tekniske installasjoner. Gode rutiner gjør oss i stand til å oppdage og utbedre feil og mangler raskt. Vi tilrettelegger og vedlikeholder bygg og utstyr slik at forfall, dyre reparasjoner og driftsstans kan unngås. Våre kunder har i hovedsak ukentlig ettersyn av bygningsmassen og mottar digital tilbakemelding. Løpende oppfølging av serviceavtaler er selvsagt noe vi tar oss av.

Andre tjenester driftsavdelingen kan tilby:

Utførelse av prosjekter for boligselskaper/privatpersoner
Renhold/vask/matter
Feiing/spyling parkeringskjeller og uteareal
Innhenting av anbud på større vedlikeholdsarbeid
Oppmerking av parkeringsplasser
Bistand ved dugnad
Skadedyrforebygging
Sommervedlikehold
Vintervedlikehold