Info ved salg av leilighet

Info ved endring i eierforhold

Ved salg av leilighet kan boliginformasjon/megleropplysninger bestilles hos oss. Det påløper boliginfogebyr for innhenting av informasjon. Bonitas Eiendomsforvaltning utfakturerer også eierskiftegebyr. Ved ny medeier eller overdragelse mellom nær familie i rett opp-/nedadgående linje eller mellom søsken påløper halvt eierskiftegebyr. Gjeldende priser finnes her: https://bonitas.no/priser/.

Giroer for felleskostnader skal ikke gis til ny eier. Nye giroer vil bli tilsendt ny eier etter overtakelse.

Hjemmeloverdragelse kan gjennomføres selv. Kontakt Kartverket på www.kartverket.no.

Merk at dokumentavgift til staten tilkommer med 2,5% av kjøpesum/markedsverdi (gjelder ikke borettslag).

Når registreringen er foretatt, sendes en kopi til Bonitas Eiendomsforvaltning AS på post@bonitas.no