Forvaltning og regnskap

Boligforvalter
Thomas Arntzen
Saksbehandler innfordring
Stein Hakvåg
Regnskapsfører
Helle Rønningen
Kundeservice
Eirin Asphaug
Markedsføringskoordinator
Erlend Granli Antonsen
Lønns-/utbetalingsansvarlig
Kjellaug Birgitte Skrondal
Gruppeleder forvaltning
Marte Møller
Boligforvalter/Meglerservice
Cathrine Eriksen
Boligforvalter/Meglerservice
Kirsti Sandstad
Gruppeleder regnskap
Karianne Wassås Reppen
Regnskapsfører
Eirik Ratøyen
Regnskapsfører
Stine Larsen
Økonomisjef/ARF
Eva-Anita Brun
Daglig leder
May-Britt Måsøval Knutsen