Forvaltning og regnskap

Markedsføringskoordinator
 
Erlend Granli Antonsen
Gruppeleder regnskap
Karianne Wassås Reppen
Boligforvalter/Meglerservice
Kirsti Sandstad
Boligforvalter/Meglerservice
Cathrine Eriksen
Gruppeleder boligforvaltning
Marte Møller
Regnskapsfører
Kristin Jakobsen
Regnskapsfører
Eirik Ratøyen
Økonomisjef/ARF
Eva-Anita Brun
Lønns-/utbetalingsansvarlig
Kjellaug Birgitte Skrondal
Daglig leder
May-Britt Måsøval Knutsen