Småjobber

Få hjelp til både store og små oppdrag du ikke har anledning til å utføre selv

Bonitas Eiendomsforvaltning tilbyr tjenester og mindre oppdrag for privatpersoner i Trondheim som har ønsker om endringer eller skal ha noe utbedret.

Hva kan vi gjøre?
Vi tar på oss det meste innen ombygging som ikke berører bæreevnen i bygningskonstruksjonen. Vi kan også ha med maler, elektriker og rørlegger gjennom våre samarbeidspartnere.

Eksempler på arbeid som kan utføres:

  • Maling av vegg
  • Montering av møbler
  • Bytting av lyskilder
  • Hekkeklipp og trefelling
  • Mindre snekkerarbeid
    … og mye mer!

Pris og bestilling:
Våre tjenester kan utføres etter medgått tid og kostnad, eller etter fastpris. Fastpris vil være basert på oppdragets størrelse og kompleksitet og vil vurderes fra oppdrag til oppdrag og etter enighet med deg.

Ta kontakt for befaring og prisoverslag av oppdraget. Beskriv hva oppdraget innebærer og opplys også om adresse.