Samarbeidspartnere

Fjordkraft
Fjordkraft
Fjordkraft og Bonitas har et samarbeid som gjør at alle Bonitas beboere og boligselskap kan bestille spesialavtale på strøm. Bonitas Bonus er en kundefordel hvor Fjordkraft gir noe tilbake til Bonitas sine forvaltningskunder. Det ble arrangert elbilseminar i april 2019 hvor et deltagende boligselskap vant en "tilretteleggingpakke elbil" til en verdi av 50.000,-. 
Franzefoss Gjenvinning as
Franzefoss Gjenvinning as
Rabatterte priser på container, innlevering av avfall mm for Bonitas sine kunder. Egen rabatt for beboere i boligselskapene vi forvalter.
Firesafe
Firesafe
Brannsikkerhet: Det å velge løsninger innen brannsikkerhet som alle kan bruke og forstå, samt sørge for riktig vedlikehold, blir enklere med en seriøs samarbeidspartner.
Aalmo Elektriker AS
Aalmo Elektriker AS
Våre ingeniører og montører tar seg av alle former for forebyggende vedlikehold, service og nyinstallasjoner. Vi utfører også IK (internkontroll) på det elektriske anlegget i samsvar med gjeldende lover.
Wedø Kahn Advokatfirma AS
Wedø Kahn Advokatfirma AS
Bonitas har inngått en avtale med Wedø Kahn advokatfirma AS for våre kunder. Alle boligselskap tilknyttet Bonitas og dets beboere gis en times gratis juridisk rådgivning i en eller flere saker. Wedø Kahn har lang erfaring med rettsspørsmål knyttet til borettslag og eierseksjonssameier, og har god kompetanse på de fleste sivilrettslige spørsmål. Ta kontakt: post@adwk.no

Vi har for våre kunder fordelaktige avtaler og samarbeider med firma innen ulike bransjer. Ta direkte kontakt med oss for å få vite mer om avtaler knyttet til:

 • Advokat
 • Avfallshåndtering
 • Boligutleie/ Næringsutleie
 • Brannvern
 • Bygningsforsikring
 • Elektriker
 • Finansiering/lån
 • Kabel-tv/ Internett
 • Malerfirma
 • Rørlegger
 • Strømavtaler
 • Taksjekk/ -leverandør
 • Ventilasjon