Vintervedlikehold

Med faste avtaler sikrer vi fremkommelighet

Vi tilbyr snøbrøyting og strøing av fellesområder i hele Trondheim. Dette foretas både maskinelt og ved «håndmåking». Vi tilbyr avtaler på fastpris. I enkelte tilfeller tilbyr vi avtaler etter medgått tid.

Andre tjenester driftsavdelingen kan tilby:

Utførelse av prosjekter for boligselskaper/privatpersoner
Renhold/vask/matter
Feiing/spyling parkeringskjeller og uteareal
Innhenting av anbud på større vedlikeholdsarbeid
Oppmerking av parkeringsplasser
Bistand ved dugnad
Skadedyrforebygging
Sommervedlikehold
Skreddersydd vaktmesteravtale