Teknisk forvaltning og drift

Tilpassede tjenester for næringsbygg

Bonitas Eiendomsforvaltning AS tilbyr tjenester til eiere av leilighetsbygg, kombinerte bygg og næringsbygg. For næringsbyggkunder tilbyr vi avtaler innen teknisk forvaltning og drift.
Innholdet i tjenestene vi tilbyr tilpasses hver enkelt kunde etter ønsker og behov.

Digitale verktøy sikrer god oversikt og skal bidra til å forenkle hverdagen knyttet til arbeidet som retter seg mot både næringsforvaltning og teknisk drift. Digitalt dokumentarkiv sikrer at blant annet avtaler og dokumenter lagres på en sikker måte med alt på ett sted.
For teknisk drift vil digital loggføring og registrering av ulike tekniske anlegg være viktig for å sikre trygg oppfølging.