Forretningsfører

Vi forbereder og gjennomfører årsmøtet og fører regnskapet

Bonitas Eiendomsforvaltning bistår styremedlemmer med utførelse av sitt styreverv. Utfordringene styremedlemmer møter i sitt verv varierer fra ulike problemstillinger, tolkning av vedtekter, budsjett- og regnskapsmessige spørsmål og mye mer. Vi har kompetansen og erfaringen som trenges for å hjelpe!

Vi kan mer enn regnskap. Vi sitter inne med mye boligkompetanse og kan bistå med rådgivning knyttet til styrehverdagen. Vi forvalter over 220 store og små eierseksjonssameier, borettslag og alle andre typer boligselskap. Dette gjør at vi ofte blir spurt til råds av våre oppdragsgivere når det oppstår ulike situasjoner.

Vi gjør det vi kan for at styret i boligselskapet skal få en enklest mulig styrehverdag. For å lette arbeidet med styremøter og avtalehåndtering tilbyr vi styreportal der styret kan legge inn saker, gjennomføre styremøter med referat og sakshistorikk og ha boligselskapets dokumentarkiv samt ha eierlister tilgjengelig hele tiden. Det styret ikke får til å følge opp i portalen kan vi følger opp innen områdene:

  • Regnskapsførsel
  • Innkreving av felleskostnader
  • Utarbeidelse av budsjett
  • Forberedelser og gjennomføring av årsmøter
  • Lovpålagt rapportering
  • Økonomisk rådgivning
  • Oppdatert eieroversikt
  • Bistand i klagesaker