Forretningsfører

Vi forbereder og gjennomfører årsmøtet og fører regnskapet

Bonitas Eiendomsforvaltning bistår styremedlemmer med utførelse av sitt styreverv. Utfordringene styremedlemmer møter i sitt verv varierer fra juridiske problemstillinger, tolkning av vedtekter og lovverk, budsjett- og regnskapsmessige spørsmål og mye mer. Vi har kompetansen og erfaringen som trenges for å hjelpe!

Vi kan mer enn regnskap. Vi sitter inne med mye boligjuridisk kompetanse og kan bistå med rådgivning knyttet til styrehverdagen. Vi forvalter nærmere 200 store og små eierseksjonssameier, borettslag og alle andre typer boligselskap. Dette gjør at vi ofte blir spurt til råds av våre oppdragsgivere når det oppstår ulike situasjoner.

Vi gjør det vi kan for at styret i boligselskapet skal få en enklest mulig styrehverdag. For å lette arbeidet med styremøter og avtalehåndtering tilbyr vi styreportal der styret kan legge inn saker, gjennomføre styremøter med referat og sakshistorikk og ha boligselskapets dokumentarkiv samt ha eierlister tilgjengelig hele tiden. Det styret ikke får til å følge opp i portalen kan vi følger opp innen områdene:

  • boligjuridisk rådgivning
  • bistand i klagesaker
  • forberedelser og gjennomføring av årsmøter
  • lovpålagt rapportering
  • innkreving av felleskostnader
  • regnskapsførsel
  • utarbeidelse av budsjett
  • økonomisk rådgivning
  • oppdatert eieroversikt