HMS/internkontroll

Har ditt boligselskap et fungerende internkontrollsystem?

Boligselskap er underlagt internkontrollforskriften.

Dette betyr et lovfestet krav om et system for:

  • å verne om liv, helse og materielle verdier
  • å skape et godt og trygt bomiljø

Vi anbefaler styret å gå vernerunder med jevne mellomrom. Hvis dere ikke allerede har etablert en god rutine blir vi gjerne med på den første runden.
HMS-arbeid kan for noen høres skremmende og omfattende ut.
For våre kunder er vi blant annet behjelpelige med sjekk av felles elektrisk anlegg.