Etablering av boligselskap

Bonitas Eiendomsforvaltning har bred kompetanse innen stiftelse av borettslag og etablering av sameier

Bonitas Eiendomsforvaltning har bred kompetanse innen stiftelse av borettslag og etablering av sameier.

Våre oppdragsgivere er utbyggere, entreprenører, meglere og advokater som ønsker en profesjonell partner til å foreta hele eller deler av etableringen. For å kvalitetssikre prosjektet følger vi boligselskapet fra oppstart til drift.

Rådgivning

Bonitas Eiendomsforvaltning kan bistå med rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform og er behjelpelige med vurdering av  forhold som kan være aktuelt ved etablering av næringsseksjoner, parkering, velforeninger eller lignende i tillegg til boliger.

Våre løsningsforslag er basert på vår kompetanse innen eiendomsforvaltning, og gir en praktisk organisering av eiendommene som bidrar til trygghet for nåværende og fremtidige eiere.

Kontakt oss i dag om hva vi kan tilby!