Intruksjonsvideoer styreportal

Korte, enkle videoer med forklaring av de ulike funksjonene i styreportalen


Registrere bruker og logge inn i portalen:


Startside:


Oppslagstavle:


E-post i portalen:


Saker:


Dokumenter:


Laste opp eksisterende mappestruktur i portalen:


Kalender:


Beboerliste:


Avtaler:


Reskontro:


Kontaktpersoner:


Mine fakturaer:


Fakturagodkjenning:


Registrere utlegg: