Bygg og Håndverkstjenester

Ønsker ditt boligselskap bistand med utførelse av små eller mellomstore prosjekter?

Bonitas Eiendomsforvaltning har styrket sin bemanning – og kan nå tilby bygg og håndverkstjenester til både boligselskaper og til beboere i Trondheim.

Hva kan vi gjøre for dere?
Vi tar på oss oppdrag innen det meste av ombygging og tømrerarbeid. Vi vil vurdere størrelsen og kompleksitet på jobbene basert på mannskap. Vi tilbyr også maler, elektro, rør og ventilasjon gjennom våre gode samarbeidspartnere.
Vi kan også ta på oss byggeledelse for små og mellomstore rehabiliteringsprosjekter i boligselskapet, slik at boligselskapet får en smidig byggeprosess. Vi koordinerer da arbeidene med alle faggrupper, og sørger for at boligselskapet får det de skal ha. Priser på dette vurderes ut fra hvert enkelt tilfelle, størrelse og kompleksitet.

Eksempler på arbeid som kan utføres:

  • Byggeledelse ved små og store ombygginger
  • Innvendige ombygginger
  • Reparere utvendig kledning
  • Bytte vinduer
  • Bygge innvendige og utvendige boder
  • Rive vegger, etablere nye vegger, montere dører etc.
  • Maling, rør- og elektrotjenester gjennom gode samarbeidspartnere

… og mye mer!


Pris og bestilling

Våre tømrertjenester kan utføres etter medgått tid og kostnad eller etter fastpris.
Fastpris vil være basert på oppdragets størrelse samt kompleksitet og vil vurderes fra oppdrag til oppdrag, og etter enighet med deg som styreleder eller styrets representant.

Ta kontakt for befaring og prisoverslag av oppdraget!