El Sjekk

Vår autoriserte samarbeidspartner gjennomfører internkontroll og el-sjekk

Norge er et av de land i verden med høyeste ulykkes- og skadestatistikk i forhold til feil ved elektriske anlegg. Dette har ført til at det er innført lov om systematisk internkontroll av el-anlegg for alle bedrifter og virksomheter, herunder borettslag og sameier (fellesareal).

I private boliger er det foreløpig ikke innført ved lov, men det sier seg selv at viktigheten av å vedlikeholde el-anlegget i egen bolig er vel så viktig.

Det er eieren som har ansvaret for vedlikehold av det elektriske anlegget.

Når hadde dere sist en gjennomgang av el-anlegget?

I dag gjøres det klarere ovenfor eierne at det er de som har ansvaret for anlegget. Dette gjelder enten eieren er privat, offentlig eller bedrift.

Det innebærer at det er pålagt at det skal utføres en systematisk kontroll av el-anlegget. Hvis det skjer ulykker eller skader som følge av manglende vedlikehold vil det kunne medføre rettslig ansvar for eieren. E-verket har i dag ansvaret for å kontrollere at internkontrollsystemene virker i bedriftene!

Private eiere har akkurat det samme ansvaret, men er foreløpig ikke pålagt gjennom internkontrollforskriften. Ansvar for el-anlegget ligger altså hos eieren (borettslaget/sameiet ved styret). Viktige grunner til å sørge for et tilfredsstillende vedlikehold er ønsket om å unngå ulykker, skader og økonomiske tap.

Bonitas Eiendomsforvaltning AS sammen med vår samarbeidspartner Aalmo AS Elektriker, hjelper dere med gjennomføringen av internkontroll og el-sjekken.