Skjema for adresseendring

Husk å gi Bonitas Eiendomsforveltning beskjed dersom du flytter. Dette gjelder også ved salg av bolig.

Vi sender ut ligningsoppgaver i januar, også for de som har solgt bolig i løpet av foregående år.