Skadedyrkontroll

Våre samarbeidspartnere er profesjonelle aktører innen skadedyrbekjempelse

Et skadedyr er simpelthen et viltlevende dyr eller insekt vi mennesker oppfatter til å være på feil plass til feil tid.

Når utetemperaturen synker er det stor sjanse for at skadedyr tiltrekkes av varme fra bygninger og etablerer seg. Felles avfallsanlegg utgjør også en risiko for dette.

Forskrift om skadedyrbekjempelse fastsetter at eier eller bruker av bygningen skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å oppdage og forebygge forekomst av skadedyr. Det er videre eier eller brukers plikt å sørge for at det settes i verk tiltak for å utrydde skadedyr når dette er nødvendig.