HMS/internkontroll

Har ditt boligselskap et fungerende internkontrollsystem?

Boligselskap er underlagt internkontrollforskriften. Dette betyr et lovfestet krav om et system for:

  • å verne om liv, helse og materielle verdier
  • å skape et godt og trygt bomiljø

Vi anbefaler styret å gå vernerunder med jevne mellomrom. Hvis dere ikke allerede har etablert en god rutine blir vi gjerne med på den første runden. HMS-arbeid høres ofte skremmende og omfattende ut. For å lette arbeidet for våre kunder har vi et samarbeid med styret.com som leverer et HMS-system til våre kunder.

For våre kunder er vi blant annet behjelpelige med sjekk av felles elektrisk anlegg.