Nøkkelbestillingsskjema

Rutiner ved nøkkelbestilling
Bonitas Eiendomsforvaltning AS foretar nøkkelbestilling for mange boligselskap. Om vi ikke har avtale med ditt boligselskap, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg.

Prisinfo:
Bonitas fakturerer et administrasjonsgebyr på kr. 200,- inkl. mva. for hver bestilling. I tillegg kommer pris på nøkler* og evt. porto for rekommandert/postoppkrav-sending.
(*pris kan variere avhengig av leverandør/produsent)

Etterbestilling av nøkler
Bestillingen noteres på eget skjema.
Det er kun registrerte andelseiere/seksjonseiere som kan bestille nøkler, ikke leietakere.

Nøklene sendes som hovedregel rekommandert.
Det er mulig selv å avtale henting direkte hos låsfirmaet. Telefonnummer skal da oppgis slik at låsfirmaet tar kontakt når nøklene er klare. Nøklene betales i disse tilfeller direkte ved henting og man slipper porto.

Etterbestilling av hovednøkler/vaktmesternøkler m.m.
Hovednøkler, vaktmesternøkler, avisbudnøkler og andre fellesnøkler, må bestilles av styret.

Bestilling av sylinder
Dersom man ønsker å kjøpe ny sylinder/hengelås pga. slitasje etc., kan man bestille dette ved oppmøte hos låsfirmaet og framvisning av nøkkel. Man trenger ikke å henvende seg til Bonitas Eiendomsforvaltning AS i slike tilfeller. Nøkkel nr. må oppgis- kontroller dette på nøkkelen