Bestilling av adgangsbrikker

Rutiner ved bestilling av adgangsbrikker
Bonitas Eiendomsforvaltning AS programmerer adgangsbrikker for mange boligselskap. Om vi ikke har avtale med ditt boligselskap, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg.

Prisinfo:
Bonitas fakturerer kr. 220,- inkl. mva. for hver adgangsbrikke. I tillegg kommer evt. porto for rekommandert/postoppkrav-sending.

Etterbestilling av adgangsbrikker
Bestillingen noteres på eget skjema.

Det er kun registrerte andelseiere/seksjonseiere som kan bestille adgangsbrikker, ikke leietakere.