Info om styreportal

Vi er i gang med opplasting av dokumenter slik at overgangen til ny portal skal gå så greit som mulig.

Vi trenger imidlertid litt hjelp av dere og må be om å få tilsendt dokumenter og referater som dere har lagt ut eller vil legge ut i dagens portal i perioden   08.03. til og med 31.3.  Bruk post@bonitas.no for innsending av dokumenter.

Tilbakemeldinger så langt er at den nye portalen oppleves som intuitiv og grei. Vi håper dere vil like den og prøve den ut litt på egen hånd etter lanseringen som er satt til den 1.4. Kurs er tenkt arrangert 2 kvelder på et senere tidspunkt. Egen invitasjon vil bli sendt ut.

Vi minner om at når ny portal er tilgjengelig så vil ikke oppdatering av eiere legges i dagens portal. Samtidig avvikles gratisversjonen via oss. De av dere som har inngått utvidet avtale med dagens leverandør om f.eks hjemmeside eller hms-modul, må selv kontakte leverandøren dersom dere ønsker endringer, eller ønsker å avvikle avtalen.

Beboerportal

Når vi lanserer ny portalløsning kan styret velge beboerportal i tillegg til styreportalen. Vi anbefaler beboerportal da denne vil være en fin måte for eierne å skaffe seg oversikt over boligselskapet samt at den gjør det enklere for styret å kommunisere med en eller flere eiere.

Med beboerportal kan eierne selv opprette bruker som kan være sin egen e-postadresse, eller kundenummeret som de finner på fakturaen for felleskostnader. Beboerportalen vil ha et dokumentarkiv hvor både styret og forretningsfører kan legge ut nye dokumenter. Fakturaer, ligningsoppgaver, klagesaker mm vil lagres forsvarlig i portalen til den enkelte, og eierne slipper å ha et eget arkiv i e-posten sin eller på andre steder.

I beboerportalen er det også mulig for eierne å kommunisere med styret uten å ha styremedlemmenes private kontaktopplysninger for hånden. Med  beboerportal vil styrehverdagen bli lettere da eierne selv i større grad kan finne ut av ting de lurer på og styremedlemmer dermed kan unngå telefoner og e-poster med generelle spørsmål. Pris for tilleggstjenesten beboerportal er pt 4,50 per boenhet per måned. 

De som ønsker å lansere beboerportal til sine eiere fra 1. april bes gi oss beskjed senest 25. mars. Da vil vi besørge å legge opp blant annet årsmøte-/generalforsamlingspapirer, vedtekter, husordensregler og annen praktisk info det kan være greit for eierne å ha enkel tilgang til.