Årsmøter – påvirkes av koronavirus

Bonitas Eiendomsforvaltning følger fortsatt Helsedirektoratets til enhver tids gjeldende anbefalinger for arrangementer.  Oppdatering av anbefalingene finnes på www.helsenorge.no

Med regjeringens oppfordring av 12.03. om å begrense smittefaren, velger vi å korrigere vår opplysning med tanke på møter. Dette innebærer at –

Vi avlyser alle årsmøter i våre lokaler fram til og med 26. mars. 

Der boligselskapet selv står for arrangering av årsmøtet bes styret gjøre sine vurdering om gjennomføring. Der ansatte fra oss er invitert, ser vi oss nødt til å melde avbud. Dette gjelder også fram til og med 26. mars.

Vi minner de styrene som selv har inngått avtale om lån av lokaler til årsmøtet/generalforsamlingen om å kontakte sin avtalepart med hensyn til om møtet går som planlagt, eller avbestille lokalet.

Vi jobber som normalt med innkallinger til årsmøter og vil sende ut disse for de møtene som er berammet fra og med 30. mars. Det tas samtidig forbehold om avlysing om myndighetene kommer med nye datoer knyttet til smitte-begrensende tiltak.

Situasjonen endres hurtig og kan være litt uoversiktlig til tider. Vi vil følge opp med mer info når nye retningslinjer foreligger.