Vel gjennomført kurs om årsmøte og generalforsamling

Årets versjon av kurset «Årsmøte og generalforsamling» er nå avholdt to ulike kvelder. Mange av våre kunder tok turen for en oppdatering på regelverk for boligselskap, samt info om regler og gjennomføring av årsmøtet.

Både eierseksjonsloven og borettslagsloven fikk nye bestemmelser med virkning fra siste årsskifte. I kurset gjorde vi rede for disse endringene og hvordan styrene bør forholde seg til disse.

Ordinært årsmøte eller generalforsamling er øverste beslutningsmyndighet og er lovpålagt i alle typer boligselskap. Gjennom innkallingen og i selve møtet orienterer styret eierne om siste års regnskap og andre relevante saker som styret har jobbet med.

I kurset ble det gitt en innføring i lovverket rundt årsmøter og generalforsamling. Kort oppsummert ble følgende gjennomgått:
• Fristbrev og krav til innkalling
• Saker
• Styrets orientering (krav til årsberetning er opphevet)
• Stemmeregler
• Gjennomføring av møtet
• Krav til protokoll
• Ekstraordinært møte – når er det aktuelt?
• Oppsummering og spørsmål

Kurset var egnet for styremedlemmer i alle typer boligselskap. Vårt mål for kurset var at det skulle oppleves som nyttig både for styreledere/styremedlemmer som står foran sitt første årsmøte/generalforsamling, men også for den som ønsket en oppfriskning.

I begge kursene var det gode spørsmål og refleksjoner fra kursdeltagerne.

Vi setter stor pris på alle positive tilbakemeldinger vi har mottatt i etterkant av arrangementene.