Fokus på brannsikkerhet

Våre vaktmestere og driftsteknikere utfører ukentlig ettersyn på mange eiendommer. Brannsikkerhet er et viktig fokuspunkt.  Derfor har alle på driftsavdelingen deltatt på brannsikkerhetsopplæring hos Trondheim Brann- og Redningstjeneste.