Styreseminaret 2016

Styreseminar tirsdag 15.november

Kvelden er delt i to, med pause i mellom.

Del 1: Styreportal
Dere vil om kort tid få tilgang til deres egen styreportal med beboerlister, saksoppfølging og delte dokumenter med forretningsfører.

Om dere ønsker, kan dere oppgradere portalen med både hjemmeside og HMS/internkontroll.

Del 2: Lovpålagt internkontroll
Vår vaktmestersjef Rune gir en kort introduksjon til Internkontroll og hvordan dere kan etterleve internkontrollforskriften som gjelder borettslag og sameier i Norge.

Dersom du ikke allerede er påmeldt:
Send meg en epost dersom dere kommer, så vi kan bestille nok mat og bordplasser. Jeg håper vi sees!

Med venlig hilsen
May-Britt M Knutsen
Daglig leder i Bonitas Eiendomsforvaltning