Endelig er våren her!

Våren er endelig kommet – Hvem står for vårrengjøringen?

Ta kontakt med vår driftsavdeling hvis dere ønsker bistand med utvendig og/eller innvendig vårvedlikehold.
Kanskje dere bare ønsker en container eller å sette bort alt dugnadsarbeidet, vi er behjelpelig med både små og store oppgaver!
Ring våre vaktmestere på 73 53 18 00 (tastevalg 2) eller send en e-post til rune@bonitas.no