Etablering av boligselskap

Bonitas Eiendomsforvaltning har bred kompetanse innen stiftelse av borettslag og etablering av sameier.

Våre oppdragsgivere er utbyggere, entreprenører, meglere og advokater som ønsker en profesjonell partner til å foreta hele eller deler av etableringen. For å kvalitetssikre prosjektet følger vi boligselskapet fra oppstart til drift.

Rådgivning

Bonitas Eiendomsforvaltning kan bistå med rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform og er behjelpelige med vurdering av avtalerettslige forhold som kan være aktuelt ved etablering av næringsseksjoner, parkering, velforeninger eller lignende i tillegg til boliger.

Våre løsningsforslag er basert på vår kompetanse innen eiendomsforvaltning, og gir en praktisk organisering av eiendommene som bidrar til trygghet for nåværende og fremtidige eiere.

Kontakt oss i dag om hva vi kan tilby!