Forvaltning

Boligforvalter/Meglerservice
Anikken M Arntzen
Resepsjon/Postansvarlig
Anne-Grethe Djupdal
Autorisert regnskapsfører
Eva-Anita Brun
Markedsansvarlig
Gørild Gjersvold
Boligforvalter/Meglerservice
Mari Sagmo Arnesen
Boligforvalter/Meglerservice (deltid)
 
Marte Møller
Daglig leder
May-Britt Måsøval Knutsen