Boligforvalter/Meglerservice (i permisjon)
Anikken M Arntzen
Resepsjon/Postansvarlig
Anne-Grethe Djupdal
Regnskapsfører
Eirik Ratøyen
Markedssjef
Elin Øverkil Vie
Autorisert regnskapsfører
Eva-Anita Brun
Markedsansvarlig
Gørild Gjersvold
Vaktmester
 
Henning Næve
Lønns-/utbetalingsansvarlig
Kjellaug Birgitte Skrondal
Regnskapsfører
Kristin Jakobsen
Boligforvalter/Meglerservice
Mari Sagmo Arnesen
Daglig leder
May-Britt Måsøval Knutsen
Driftsleder
Rune Nøsen
Vaktmester
Tore Adsen
Regnskapsfører
Tove Aune
Vaktmester
 
Truls Røstad